2k Consulting
...

ZŠ a MŠ Skrbeň

O organizaci


Základní škola Skrbeň je malotřídní škola s postupnými ročníky prvního stupně a plně kvalifikovaným sborem učitelů. Škola vychází ze vzdělávacího programu Základní škola a vlastního školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP ZV. Cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti za sebe i pracovní tým. Nedílnou součástí „skrbeňského školství“ je i mateřská škola, která nabízí výchovu a vzdělávání dětem obce Skrbeň od 3 d 6 let. Děti mají možnost pobývat v příjemném a funkčním prostředí budovy mateřské školy, která prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí a současně byla i nově vybavena. Děti jsou v MŠ vzdělávány podle vlastního ŠVP PV, vycházejícího z daných podmínek a respektujícího obecný cíl předškolního vzdělávání – podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytvořit základní předpoklady pro další vzdělávací etapy.

Kontaktní údaje


A
U Školy 122/1 783 34 Skrbeň
70986215
DIČ
CZ70986215
T
585 967 820

Získané certifikace


10x10

Kde organizaci najít