Dbejte o bezpečnost ve své organizaci.

Získejte řádnou certifikaci, která vám zajistí řadu výhod. Zlepšíte tím úroveň svých služeb, zvýšíte pocit bezpečí zaměstnanců a vyvarujete se riziku případných stížností či žalob.

Služby

Rádi poskytneme vaší organizaci uvedené certifikace s možností využití dalších služeb. Tyto služby jsou zaměřeny především na řešení bezpečnosti.

GDPR

Nařízení na ochranu osobních údajů je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je odvětví výpočetní techniky uplatňované jak u počítačů, tak i sítí.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vyjadřuje souhrn opatření, jimiž zaměstnavatel eliminuje vznik rizik na pracovišti.

Požární ochrana

Požární ochrana musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.

Ochrana měkkých cílů

Obecně jde o místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku.

Spisová služba a archivnictví

Spisová služba má zajistit správný průběh životního cyklu dokumentu. Dokumenty mohou být jak analogové, tak digitální či elektronické.

Vzdělávání

GDPR v praxi škol a školských zařízení

Webinář

08
08.09.2021 ONLINE

Webinář na téma GDPR v praxi škol a školských zařízení.…
Kybernetická bezpečnost v praxi škol

Webinář

15
15.09.2021 ONLINE

Webinář na téma Kybernetická bezpečnost v praxi škol a školských zařízení.…
Spisová služba v praxi škol a školských zařízení

Webinář

21
21.09.2021 ONLINE

Webinář na téma Spisová služba v praxi škol a školských zařízení.…

Pro koho tu jsme

Školy a školská zařízení
Zdravotnická a sociální zařízení
Výrobní podniky a firmy
Sdružení a neziskové organizace
Ostatní organizace

Výhody certifikace

  • Zkvalitnění služeb
  • Nastavení efektivního procesu kontroly
  • Snížení organizačních nákladů
  • Zlepšení managementu rizik
  • Využití dotačních titulů v oblasti bezpečnosti
  • Zvýšení image a důvěryhodnosti organizace
  • Zvýšení spokojenosti a pocitu bezpečí
  • A mnoho dalších výhod...

Jak audit probíhá

  • 1. Kontaktujte nás s požadavkem na certifikační audit.
  • 2. Úvodní konzultace a zahájení auditu
  • 3. Vypracování harmonogramu auditu
  • 4. Vstupní analýza, mapování a sběr dat 
  • 5. Kontrola dokumentace
  • 6. Zpracování auditní zprávy a doplnění dokumentace
  • 7. Zakončení auditu a udělení certifikátu

Reference

Rukama našich auditorů prošlo úspěšně již mnoho organizací.

UKÁZAT CERTIFIKOVANÉ ORGANIZACE

Aktuality a novinky

BEZPEČNÝ ÚŘAD patří mezi významné projekty v oblasti bezpečnosti v ČR

Projekt určený pro územní samosprávy v oblasti bezpečnosti se těší velké podpoře odborníků a expertů, kteří se rozhodli tyto aktivity podpořit.
Přečíst celý článek...

Obce a školy v Olomouckém kraji získaly prestižní ocenění

Vybrané obce a jejich příspěvkové organizace získaly ocenění v oblasti bezpečnosti.
Přečíst celý článek...

Obce a školy na Hornolidečsku získaly prestižní ocenění

Vybrané obce a jejich příspěvkové organizace získaly ocenění v oblasti bezpečnosti.
Přečíst celý článek...

Realizační tým

Náš tým je složený z auditorů, odborníků, právních specialistů a expertů z oblasti bezpečnosti, archivnictví a spisové služby. Jsme členy odborných orgánů vlády ČR i Evropské komise. Podílíme se na tvorbě legislativy. Naše analýzy a stanoviska jsou prezentovány v odborných mediích .

O nás
Bc. Radek Kubíček, MBA
jednatel společnosti a bezpečnostní auditor

Partneři

Spolupracující organizace

Mediální partneři