Školská zařízení v Jindřichově Hradci obhájily ocenění v oblasti bezpečnosti pro školy a školská zařízení.

V průběhu roku 2020 byl spuštěn projekt „Bezpečná organizace“, který se zaměřuje na řešení bezpečnosti a jehož autorem je společnost 2K CONSULTING s.r.o.. Do uvedeného projektu se zapojily školské příspěvkové organizace, ve kterých byl proveden audit a získaly ocenění Bezpečná organizace. 

Audit pro letošní rok 2023 byl složený z místního šetření, revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření v oblasti zpracování osobních údajů (GDPR) a kybernetické bezpečnosti. Kromě konzultací se statutárními zástupci příspěvkových organizací proběhlo školení pedagogických a nepedagogických pracovníků. Školení bylo zaměřeno na řešení bezpečnostních incidentů a praktických příkladů. 

Projekt Bezpečná organizace úzce spolupracuje s vedením města, kde výstupy z jednotlivých organizací konzultujeme s odborem školství, s odborníky pro oblast bezpečnosti, krizového řízení a oddělením IT. Jednotlivé organizace obdrží protokol o kontrole, ve kterém jsou uvedeny konkrétní oblasti, na které se auditoři zaměřili a kontrolovali shodu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Výsledkem této dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňují požadavky v oblasti bezpečnosti, stanovené dozorovými orgány. Organizace zapojené do projektu získají ocenění, které přináší výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které lze považovat za bezpečné z hlediska dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se zavázaly. 

Statutární město Jindřichův Hradec má v plánu spolupráci v rámci projektu rozšiřovat o oblast řešení mimořádných událostí,o implementaci a zavedení elektronické spisové služby a školní matriky, a o realizaci penetračních testů kybernetické, fyzické a objektové bezpečnosti. 

Jednotlivá školská zařízení, která obhájily ocenění Bezpečná organizace:                                                                                            

1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39                      Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121                  Základní škola Jindřichův Hradec V, Vajgar 692
2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209            Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160              Základní škola Jindřichův Hradec VI, Větrná 54
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594                    Základní škola Jindřichův Hradec III, Jarošovská 746
4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120              Základní škola Jindřichův Hradec IV, Vajgar 592