Zásady zpracování osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 24. dubna 2021

Společnost 2K Consulting s.r.o., která je provozovatelem těchto webových stránek, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být jednostranně aktualizovány. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2K CONSULTING s.r.o
Tovární 40
779 00 Olomouc
IČ: 29451990

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, zodpovědnou osobou je statutární zástupce společnosti:

Bc. Radek Kubíček, MBA
Telefon: +420 585 155 100, +420 775 110 979
E-mail: radek.kubicek@2kconsulting.cz

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ


ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. věnuje zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů maximální úsilí. Pro zajištění bezpečnosti byla ve společnosti nastavena technická a organizační opatření, abychom předešli neoprávněnému nebo nahodilému zpracování osobních údajů, jejich změně, neoprávněnému přenosu, jakož i jejich zneužití.

Kromě nastavených principů, jež jsou v souladu s aktuální legislativou, jsme aplikovali také bezpečnostní a kontrolní mechanismy, jež zajišťují maximální možnou ochranu dat. Kolegové a zaměstnanci naší společnosti jsou s těmito principy seznámeni a smluvně zavázáni k jejich dodržování. Mlčenlivost je pro naše spolupracovníky nejen povinností, ale také samozřejmostí.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktního formuláře. V rámci formuláře jsou vyžadovány jméno a příjmení tazatele, e-mail a druh poptávky jako povinné položky (označeno hvězdičkou) a dále telefon a text zprávy. Vzkaz z kontaktního formuláře je zasílán na e-mail pověřeného pracovníka společnosti. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení poptávky. V případě, že další spolupráce není navázána, jsou tyto údaje smazány. Získané osobní údaje nejsou zaváděny do žádné interní databáze ani neslouží k zasílání reklamních sdělení.

 

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá cookies, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek - pro nákup v e-shopu a průchod pokladnou, pro přihlášení do uživatelské sekce nebo ke svému účtu atd. Spravovat i mazat cookies můžete ve svém vlastním prohlížeči. Jejich povolení v prohlížeči je považováno za souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely. V případě, že uživatel v nastavení svého prohlížeče používání cookies zakáže, nemůžeme garantovat správné zobrazování stránek (viz důvody výše).

Používáme cookies třetích stran, konkrétně:

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá pro některé dílčí činnosti zpracovatele osobních údajů, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a osobní údaje využívají pouze k námi definovaným účelům.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (např. Policie ČR, soudy...). Pro zajištění služeb souvisejících s podnikatelskou činností společnosti nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům:

Rozsah předávaných osobních údajů je minimalizován v největší možné míře dle účelu k poskytnutí konkrétní služby. K předávání osobních údajů třetí straně nedochází bez předchozího splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů nebo bez toho, aby byl od subjektu údajů vyžádán souhlas s předáním osobních údajů třetí straně. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje a další informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, ani nezasíláme obchodní nabídky třetích stran.

Vzhledem k tomu, že společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá cloudová řešení, může docházet k uložení, zálohování a zpracování osobních údajů mimo území České republiky. V takovém případě však výběr zpracovatelů odpovídá platným předpisům o ochraně osobních údajů.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ