2k Consulting
...

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s.

O organizaci


Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. SOVAK ČR byl původně založen zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře jako zájmové sdružení právnických osob, působících v oboru vodovodů a kanalizací, zaregistrováno bylo ke dni 12. 11. 1992 v Praze. S účinností ke dni 1. 6. 2016 se v souladu s občanským zákoníkem změnila jeho právní forma na spolek. Posláním SOVAK ČR je zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel, zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru nebo spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí.

Kontaktní údaje


A
Novotného lávka 200/5, Praha 1, 110 00
60456116
DIČ
CZ60456116
T
221 082 207

Získané certifikace


10x10

Kde organizaci najít


Další certifikované organizace v okolí