Integrovaný regionální operační program na kyberbezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současnosti jedním z hlavních světových témat. Ministerstvo pro místní rozvoj proto doposud poskytlo prostřednictvím Integrovaného operačního
regionálního programu na rozvoj českého eGovernmentu a kyberbezpečnosti 8,3 miliardy korun, a v této podpoře chce i nadále pokračovat. Momentálně spouští nové výzvy s částkou 3,4 miliardy korun, které mají za cíl zlepšit zabezpečení informačních a komunikačních systému veřejné správy a jiných podporovaných skupin kritické infrastruktury.
Již v tuto chvíli máme za sebou úspěšné podání prvních žádostí pro nemocniční zařízení, kde jsme spolupracovali na zpracování studií proveditelnosti a komplexním řešení kybernetické bezpečnosti v souvislosti se spisovou službou, zabezpečovacími a kamerovými systémy a službami, které se týkají bezpečnosti a ochrany dat. Nástroje pro ověřování identity uživatelů, řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a další zabezpečení informačních systémů. To vše můžete zlepšit pomocí nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na kyberbezpečnost. Kyberbezpečnost nesmíme podcenit a my jsme připraveni Vám pomoci, stačí jen vyplnit kontaktní formulář.