Sdružení oboru vodovodů a kanalizací z.s. mezi oceněnými organizacemi

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) v minulých dnech obdrželo ocenění pod názvem Bezpečná organizace v oblasti bezpečnosti, které je určené jak pro významné organizace, tak i pro malé a střední podniky. 
Za účasti garanta projektu Bc. Radka Kubíčka ze společnosti 2K CONSULTING s.r.o. obdržel Ing. Vilém Žák, ředitel společnosti, toto významné ocenění. 
Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky v organizacích, byl spuštěn v průběhu roku 2020. Projekt je pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů. Realizuje jej auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o.. Výsledkem dlouhodobé spolupráci je zjištění, že Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. splňuje výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochranu osobních údajů (GDPR).
Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci v oblasti ochrany osobních údajů.  Školení bylo především zaměřeno na řešení bezpečnostních incidentů a praktických příkladů při výkonu činnosti.