Obce a školy v Olomouckém kraji získaly prestižní ocenění

22. září 2020 - Olomouc

Vybrané obce a jejich příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, získaly ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečný úřad“ pro obce a ocenění „Bezpečná organizace“ pro základní školy a mateřské školy převzali na půdě krajského úřadu Olomouckého kraje starostové či tajemníci obcí a ředitelé mateřských a základních škol.

Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečný úřad“ pro obce a ocenění „Bezpečná organizace“ pro základní a mateřské školy proběhl dne 22. září 2020 za účasti ředitele krajského úřadu Lubomíra Baláše a 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Zahradníčka. Oceněné obce a jejich příspěvkové organizace patří mezi prvních 24 oceněných úřadů a škol v Olomouckém kraji. Zástupci Olomouckého kraje, který je partnerem projektu, ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe, protože opravdu splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně, a zároveň věří, že se do projektu zapojí i další organizace, protože spuštění projektu má mezi starosty a řediteli napříč regiony pozitivní ohlas.

Projekt pod názvem Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky na úřadech a ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Oba projekty, jež jsou velmi pozitivně vnímány ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o.. Výsledkem dlouhodobé spolupráce s realizátory projektu je zjištění, že oceněné obce a školy splňují výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci obecních úřadů, základních i mateřských škol v otázkách problematiky ochrany osobních údajů ve vztahu k GDPR se zaměřením především na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě či ve školství.

Získání tohoto ocenění bude školám přinášet výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které lze z pohledu zaměstnanců, rodičů dětí a přátel školy i široké veřejnosti považovat za bezpečné i z hlediska tvorby a dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se organizace zavázaly.

 

Přehled obcí, které získaly ocenění „Bezpečný úřad“


Přehled škol, které získaly ocenění „Bezpečná organizace“

 

↑ Zpět na přehled aktualit