2k Consulting
...

ZŠ sv. Voršily v Praze

O organizaci


Základní škola sv. Voršily v Praze je křesťansky orientovaná škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Škola nabízí křesťanský výchovný projekt, jehož cílem je poukázat na duchovní rozměr člověka. Výchovně vzdělávací působení je postaveno na etických a křesťanských hodnotách. Škola uplatňuje pedagogické přístupy, které napomáhají k pravdivému poznání a přijetí sama sebe i druhých. Využívá metody a formy práce, které umožňují dialog, partnerství a spolupráci. Usiluje o důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Škola se snaží naplňovat motto: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít a učit se být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu školy a přijímají její křesťanskou orientaci.

Kontaktní údaje


A
Ostrovní 9, 110 00 Praha 1
45246751
DIČ
---
T
224 931 495

Získané certifikace


10x10
10x10

Kde organizaci najít


Další certifikované organizace v okolí