2k Consulting
...

ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

O organizaci


Škola poskytuje základní výchovně-vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu. Velký důraz je kladen na sportovní aktivity žáků. Kromě tělesné výchovy a dalších obecných sportovních aktivit žáků se škola zaměřuje na další sportovní možnosti a vytváří tak vhodné podmínky pro jejich realizaci. Budova základní školy se nachází na okraji sídliště Vajgar a pochází z roku 1982, skládá se ze šesti vzájemně propojených pavilónů s rovnou střechou. Pavilóny školy jsou nově zatepleny včetně výměny všech oken. V tělocvičně školy byl zhotoven nový umělý povrch podlahy. Ve škole je zrekonstruovaná odborná učebna fyziky, chemie a cvičné kuchyňky pro žáky.

Kontaktní údaje


A
Vajgar 692, 377 01 Jindřichův Hradec
70981957
DIČ
---
T
384 324 431

Získané certifikace


10x10

Kde organizaci najít