2k Consulting
...

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí

O organizaci


ZŠ Tererovo náměstí vznikla 1. 9. 1965. Jedná se o pavilonovou školu. V roce 2005/2006 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva SMO vybudován nový spojovací koridor mezi jednotlivými pavilony a proběhla rekonstrukce školní jídelny. Tyto nové investice významně přispěly ke zvýšení komfortu života v naší škole. ZŠ Helsinská navazuje na tradice školy ve starém Neředíně, která byla postavena roku 1793. Stávající hlavní školní budova byla postavena v roce 1930, tělocvična a pavilony byly přistavěny na počátku šedesátých let minulého století. Od 1. ledna 2003 došlo k velké změně v životě obou škol. ZŠ Tererovo nám. se spojila se ZŠ Helsinská a tato se stala odloučeným pracovištěm. A tak se náš pracovní kolektiv rozrostl. Od 1.1. 2006 se název školy změnil na Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Fakultní školou jsme se stali proto, že naše škola spolupracuje s UP v Olomouci a naši pedagogové se v průběhu roku setkávají se studenty Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého a vzájemně si vyměňují zkušenosti.

Kontaktní údaje


A
Tererovo náměstí 1, Olomouc, 779 00
70234019
DIČ
CZ70234019
T
585 413 262
E
0

Získané certifikace


10x10
10x10

Kde organizaci najít